fbpx

Responsable del Tractament: ESCOLA WALDORF LA FONT

CIF: F-66364902

Adreça postal: Ronda Francesc Camprodon, 2 (edifici del Seminari) – 08500 Vic

Telèfon: 695 788 133

Correu electrònic: info@waldorflafont.org

 

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme la informació per vostè sol·licitada i sense la qual no és possible.

 

Aquesta informació serà utilitzada només pel personal autoritzat de l’escola.

 

Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercer país o organització internacional.

 

Les dades proporcionades seran conservades mentre sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts.

 

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Responsable de Tractament be a través de carta o de correu electrònic info@waldorflafont.org en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

 

A més si vostè vol rebre informació sobre activitats que realitzem a l’Escola Waldorf La Font i que creiem que poden ser del seu interès cal que ens doni el consentiment, marcant la casella de “consenteixo”.

 

Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a exercir-lo, haurà de dirigir-se igualment per  escrit bé a través de carta a la direcció postal indicada del Responsable de Tractament o a través del correu electrònic info@waldorflafont.org, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbul
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbul
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbul
porno izleporno izleporno izleporno izleporno izleporno izleporno izleporno izleporno izleporno izleporno izleporno izle