Educació secundària (12-16 anys)
COMENCEM SECUNDÀRIA!
A La Font comencem el primer curs de secundària.

Volem oferir una educació apropiada als adolescents en la seva obertura per conèixer més el món amb la seva creixent capacitat de reflexió i així que esdevinguin joves lliures i socialment compromesos.

Durant l’etapa de secundària l’ampli ventall de matèries, entre elles les artístiques, ajuda els alumnes a descobrir les seves potencialitats i qui són com a éssers individuals.

Com atenem la nova etapa?

  • Els alumnes formen part del procés de construcció del coneixement.
  • Aprofundint en la ciència amb l’observació i la descripció per a elaborar conclusions estimulant el pensament viu i creatiu.
  • Fomentant l’expressió, la creativitat i la perseverança per promoure una vida emocional rica i una voluntat ferma.
  • Convidant a assumir l’autonomia i la responsabilitat, primer dins el grup classe i després com a ciutadans del món.