Educació Infantil (3-6 anys)

Observació

Experimentació

Intuïció

Creativitat

Imaginació

Iniciativa

Autonomia

Convivència

Comunicació

Equilibri

Respecte

Cooperació

 
 
 
 
 
 
 

Durant l’etapa d’Educació Infantil, els infants aprenen a través del moviment, el joc lliure i la imitació. Se’ls ofereix una experiència d’ensenyament integrada en els fets de la vida quotidiana on, de manera natural i espontània, comencen a  desenvolupar les capacitats de càlcul i de llenguatge i comunicació.

Els/les mestres, actuen com a referent oferint als infants oportunitats per ser actius en una imitació amb sentit. Es treballa en un clima de calma i respecte, donant molta importància al ritme diari i setmanal, fet que facilita als infants un entorn de seguretat i confiança en els esdeveniments.

Per mitjà del joc creatiu, els nens i les nenes adquireixen valors humans i habilitats socials bàsiques com interactuar, compartir i cooperar. Els permet aprendre a través de la investigació, l’exploració i el descobriment, al mateix temps que desenvolupen la imaginació i la reforcen la capacitat de concentració. El joc els encoratja a ser creatius i adaptables, i a treballar amb iniciativa i destresa.

També es realitzen activitats artístiques i manuals que estimulen processos físics, cognitius i emocionals integrals, com són l’aquarel·la, el teler i l’elaboració setmanal de pa, entre d’altres.

Igualment s’anima als infants a conèixer i estimar la natura, de manera que aprenguin a valorar i a entendre els seus processos naturals i patrons de canvi.