PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte educatiu pren com a base la pedagogia Waldorf.

Treballem buscant l’equilibri entre els diferents tipus d’intel·ligències i adaptem el currículum a les etapes evolutives que viu l’alumne en cada moment del seu desenvolupament.

Reconèixer la naturalesa individual de cada infant i adaptar-nos a les seves necessitats específiques és bàsic per garantir que pugui desenvolupar el seu potencial a partir dels tres nivells essencials: fer, sentir, i pensar.

A La Font, els mestres són un focus per l’experiència d’aprenentatge i tenen la tasca de promoure la consciència social i la cohesió dins de l’aula. En el treball diari es creen dinàmiques de grup on els infants, amb habilitats mixtes i complementàries, treballen conjuntament.

Fomentem el vincle positiu amb els pares i mares, com a principals educadors, amb els que compartim les bases pedagògiques i els processos evolutius dels infants, per ser acompanyats de la manera més adequada, a casa i a l’escola.

EDUCACIÓ EN VALORS

Oferim una educació en valors i qualitats humanes, dotant de sentit tot allò que fem i ajudant als infants a créixer en el respecte, l’empatia, l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats.

En aquest sentit, la cordialitat, l’afecte i la capacitat d’escoltar els altres són estimulades de manera diària.

ETAPES EDUCATIVES

Observació, experimentació, intuïció, creativitat, imaginació, iniciativa, autonomia, convivència, comunicació, equilibri, respecte, cooperació.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensament crític, iniciativa, recerca, observació, anàlisi, enfocament, perseverança, confiança, voluntat, agilitat mental, autodisciplina, responsabilitat, organització, cooperació, socialització.