EDUCACIÓ EN VALORS

Oferim una educació en valors i qualitats humanes, dotant de sentit tot allò que fem i ajudant als infants a créixer en el respecte, l’empatia, l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats.

En aquest sentit, la cordialitat, l’afecte i la capacitat d’escoltar els altres són estimulades de manera diària.

ETAPES EDUCATIVES

Observació, experimentació, intuïció, creativitat, imaginació, iniciativa, autonomia, convivència, comunicació, equilibri, respecte, cooperació.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensament crític, iniciativa, recerca, observació, anàlisi, enfocament, perseverança, confiança, voluntat, agilitat mental, autodisciplina, responsabilitat, organització, cooperació, socialització.