fbpx

Quines joguines agraden als petits de casa? Segons un estudi que vam compartir per Facebook fa unes setmanes, la mitjana de dies que la majoria d’infants paren atenció a una joguina nova oscil·la entre 1 i 7 dies en el 52% dels casos i fins a 1 mes en un altre 20%. Només el 30% dels nens i nenes dediquen més d’aquest temps a les seves joguines noves. I és que potser no els proporcionen allò que necessiten…

Per naturalesa, els infants destinen tota la seva inesgotable energia a descobrir el món i a explorar les seves pròpies capacitats. Amb una joguina que ofereix totes les funcions i amb la qual la única interacció possible és observar passivament com funciona tota sola, ben poca cosa s’hi pot aportar.

Amb això, us proposem algunes idees sobre materials de joc que permeten als més petits desenvolupar la seva imaginació i creativitat. Joguines versàtils no estructurades que tan aviat poden ser un vestit com una casa, sintonitzant amb el món interior dels infants, on tot és possible i tot pot ser qualsevol cosa.

  • Teles de colors: Permeten construir cabanyes, elaborar disfresses, fer jocs de moviment a l’aire, crear ambients en les construccions, joc simbòlic com rentar, planxar, parar taula, cuidar les nines, …

  • Blocs de fusta: Per fer construccions de tot tipus.

  • Caseta: Facilita el joc simbòlic.

  • Pedres i petxines: Per fer construccions, crear paisatges, fer joc simbòlic (menjar, telèfon, …), …

  • Cintes de llana cargolada: Poden ser serps, cargols, corones i cinturons en les seves disfresses, collars pels seus animalets, poden servir per lligar robes en les construccions, per treballar la psicomotricitat fina al cargolar i descargolar, …

  • Nines: Incentiven el joc simbòlic. Les nines de drap sense expressió facial permeten a l’infant projectar les seves pròpies emocions sense condicionar-lo.

  • Animalets de ganxet: Permeten el joc simbòlic tot reproduint ambients com el bosc, la granja, construccions, …

Aquestes joguines permeten alhora la individualitat i el joc cooperatiu. No hi ha regles preestablertes ni un propòsit determinat, sinó que és el moment maduratiu de cada nen el que el guia en aquest procés. I és amb aquesta llibertat que investiga i posa a prova les seves capacitats. L’adult pot acompanyar amb la seva presència sense intervenir directament, facilitant-li eines només quan la situació ho requereixi.

Aquest estil de joc potencia la creativitat i l’autoestima dels petits, demostrant-los que són capaços d’imaginar, planificar, reunir esforços i crear equips per acabar executant i disfrutant de la seva creació.

Al mateix temps, els materials naturals aporten calidesa en el joc i els proporcionen informació sensorial sobre l’entorn natural a través del contacte. Són joguines sostenibles i estan elaborades artesanalment amb materials de llarga vida que es poden arreglar i reutilitzar.